Etikai szabályzat

BEVEZETÉS

 

1, Az Etikai Szabályzat nem hivatalos jogi norma, hanem erkölcsi önszabályozást támogató eszköz, amelyet a szolgáltatás összes résztvevője érvényesnek tekint önmagára vonatkoztatva.

 

MEGÁLLAPÍTÁSOK

 

1, A Tréning & Terápia Program (továbbiakban Szolgáltatás) a kliens (továbbiakban Kliens) bejelentkezésétől a folyamat lezárásáig tart.

2, Amennyiben a tréner & terapeuta (továbbiakban Szolgáltató) szakmailag úgy ítéli meg, hogy Kliense már önállóan képes kezelni a problémáit vagy nem lát esélyt további javulásra, elérték a közösen elérhető maximumot, Szolgáltató köteles tájékoztatni Kliensét a Szolgáltatás eredményéről és a további online vagy offline találkozások szakmai szükségtelenségéről.

3, Szolgáltató etikai felelősséggel tartozik Kliense felé.

4, Szolgáltató terápiás és/vagy tréneri tevékenysége során minden esetben Kliense érdekeit képviseli. Minden esetben legjobb szakmai tudása szerint jár el, tevékenységét társadalmi felelőssége tudatában végzi.

5, Szolgáltató szakmai munkája megkezdése előtt köteles szóban vagy írásban teljes körű tájékoztatást adni a közös munka céljáról, kijelölni az eredménykritériumokat, a találkozások gyakoriságáról és időtartamáról tájékoztatni, valamint a neki járó díjazás mértékéről, a lemondás feltételeiről. Az ebben meghatározottaktól való eltérés csak közös megegyezés alapján lehetséges.

6, Szolgáltató elsődleges célja, hogy Kliense kérdésére hatékonyan, a lehető legrövidebb idő alatt, de minőségi eredményt produkálva lehetséges válaszokat adjon, illetve segítse őt az ismeretterjesztési céljainak elérésében, továbbá Kliense életminőségében és kapcsolatrendszeri minőségében az elvárt változásokat érje el.

7, Szolgáltató a munkáját, kizárólag szakvégzettségeinek kompetencia-határáig végzi. Feljogosítottsági körén kívüli Kliens jelentkezésekor, segít a megfelelő végzettségű és képzettségű szakember felé történő átirányításban.

 

TITOKTARTÁS

 

1, Szolgáltatót teljes titoktartás övezi.

2, A Szolgáltatás során megszerzett információkat kizárólag indokolt esetben és kizárólag Kliens írásos beleegyezésével használhatja fel.

3, Az esetleges képi-, vagy hangrögzítés kizárólag Kliens előzetes engedélyével történhet azzal a fenntartással, hogy döntését bármikor visszavonhatja.

4, Szolgáltató esetmegbeszélésen vagy szupervízión kizárólag teljes beazonosíthatatlansággal közölhet információt a résztvevőkkel, akár verbális, képi vagy hang formájában arról, ami a Szolgáltatásainak keretein belül zajlik.

5, Amennyiben Kliens szóban vagy írásban lezárja a Szolgáltatást vagy nem jelentkezik többé, a Szolgáltatás lezártnak tekinthető, de Szolgáltató titoktartási kötelezettsége továbbra is fennáll.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

1, A Szolgáltatás díja Kliens és Szolgáltató közötti megállapodás alapján meghatározott összeg.

2, Szolgáltató igyekszik elkerülni a pártosság látszatát még akkor is, ha saját erkölcsi normáinak teljes egészében ellentmond a másik fél viselkedése.

3, Abban az esetben, ha a Szolgáltatásra nem önként jelentkezik a résztvevő, hanem közvetítéssel, abban az esetben Szolgáltató nem vállalja el a felkérést.

4, Szolgáltató a Szolgáltatás során létrejött személyes kapcsolatait nem használhatja fel semmilyen előny szerzésére, üzleti érdekek kiaknázására valamint szexuális kapcsolatteremtésre.

Dokumentumok:
Etikai szabályzat
Adatkezelési tájékoztató
Impresszum
ÁSZF